پرس برک به همراه ربات و خمکن فوق پیشرفته سالواگینی ایتالیا

 
 ROBO FORM ER   تلفیق اتوماسیون و انعطاف پذیری است. ترکیب پرس برک و ربات که هر دو توسط یک سیستم و یک برنامه بدون نیاز به آموزش کار با ربات با سطح بی نظیر بهره وری، نقشه را به محصول نهایی تبدیل می کنند. صرفه جویی در زمان و بهینه سازی پروسه خمکاری یک راه حل عالی برای رفع نیازهای تولید است. 

1پرس برک
2ربات
3ایستگاه تغییر موقیت
4ایستگاه بارگیری
5ایستگاه تخلیه هوا
6کنترل پنل